Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


decalitre
1. (เดค-อะลีเทอะ) สิบลิตร, คำเช่นนี้ เสียงหนักมักลงที่ เดค-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน