Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


debut (เดะบือ-) n. vt.
1. การออกโรงเป็นครั้งแรก, การเข้าวงสังคมเป็นครั้งแรก, การแสดงตัวครั้งแรก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน