Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


debris (เด็บรี-) n.
1. ดินทรายที่ถูกพัดมาจากที่สูง, ของที่ปรักหักพังทับถมกันอยู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน