Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deaf (เด็ฟ) adj.
1. หูตึง
2. หูหนวก, อาการหูหนวก, หูอื้อ
3. ไม่ยอมฟัง, ฟังไม่เป็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน