Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deadly (เดด-ลิ) adj.
1. ปางตาย, เหมือนป่าช้า, ร้ายกาจ, มหันต์, เต็มที่, แท้ ๆ, จริง ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน