Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dead (เด็ด) n. adj. adv.
1. สิ้นลมหายใจ, สูญสิ้น, เหือดหาย, ตาย, ความตาย, มรณกรรม
2. พระยม, พระยามัจจุราช, พระกาฬ, มฤตยู
3. ชา, หมดความรูสึก, ดับ, ตายด้าน
4. เป็นหมัน, ที่ไม่เป็นประโยชน์, คนโดยสาร) ที่ถ่วงอยู่เฉย ๆ, งาน, (น้ำหนัก, ตัน, ทึม, เงียบสงัด
5. แน่นิ่ง
6. แน่นอน, เต็มที่, แท้ ๆ, แหนว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน