Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


day of doom
1. วันที่พระผู้เป็นเจ้าพิพากษามนุษย์ทั่วโลก, วันที่โลกพินาศ, วาระสุดท้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน