Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


data (เด-ทะ) p.
1. ข้อมูลหลายข้อ, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเหมือนคำเดิม, สิ่งที่ทราบอยู่แล้ว, สิ่งที่กำหนดให้, สถิติ, ตัวเลข, เกณฑ์, ข้อมูล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน