Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dash (แด็ฌ) n. vt. vi.
1. ฟาด, แต้ม, โปรยปราย, เจือ, เล็กน้อย, นิด, รีบจด, รีบเขียน, ข้อเขียน, เขียนอย่างหวัด ๆ, พรม, ความหรูหรา, ความห้าวหาญ, การแทก, ทำลาย, ชน, เผ่น, พุ่ง, ปราด, โผ, โฉบ, ฉาบ, เส้นขีดยาวฉิบหายร้ายกาจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน