Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dangle (แดง-ก'ล) vt. vi.
1. ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, โหน, ล่อ (ชิ้นเนื้อ), ติดสอยห้อยตาม, ติด (ผู้หญิง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน