Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


d' (ด)
1. ดู de, ชื่อสกุลคนฝรั่งเศส แปลว่า ณ เช่น ในคำว่า ณ อยุธยา ถ้าจะหาชื่อของคนสำคัญเหล่านี้ให้ดูตัวคำ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน