Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cyan (ไซ-แอ็น) n.
1. สีระหว่างเขียวกับน้ำเงินใช้เป็นสีพื้นในการถ่ายภาพสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน