Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


customtailor n. vt.
1. ช่างตัดเสื้อวัดตัว
2. จัด, ปรับปรุง (บ้าน, แผนการ) ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะราย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน