Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


custom (คัซ-ทัม) n.
1. ขนบธรรมเนียม, ประเพณี
2. ความอุดหนุน, วงเจ้าจำนำ, จำนวนผู้ชื้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน