Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


curry (เคอ-ริ) n. vt.
1. ฟอก (หนัง), แปรงขน (ม้า), แกงกะหรี่, ปรุงด้วยผลกะหรี่, ทำให้เผ็ดร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน