Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


currency (เคอ-เร็นซิ) n.
1. ใช้กันอยู่ในเวลาปัจจุบัน, เงินตรา, ใช้ได้ในขณะนี้, มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้, แพร่หลายในขณะนี้, ที่ซื้อขายกันในเวลานั้น, ประจำวัน, หนังสือพิมพ์ฉบับ) นี้, ปัจจุบัน, ทั่ว ๆ ไปในเวลานี้, (ปี, เดือน, สัปดาห์
2. กระแสน้ำ, กระแสลม, ไฟฟ้า, ความเห็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน