Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cure (คยูร) n.
1. พระสอนศาสนาในฝรั่งเศส, รักษาให้หาย, บำบัด, เยียวยา, การรักษาตัว, ยาแก้, วิธีแก้, แก้
2. รักษาให้หาย
3. รักษาไม่ให้เน่า เช่น ย่าง อบ บ่ม รม ผึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน