Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


curator (คิวเร-เทอะ) n.
1. ดู cure รักษา, ผู้รักษา เช่น ผู้รักษาพิพิธภัณฑสถาน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองผู้เยาว์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน