Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cup (คัพ) n.
1. ถ้วย, ถ้วยกีฬา
2. สุราปรุงด้วยเครื่องต่าง ๆ เช่น แตงกวา เหล้า ยา
3. จับ (นม), กอก (เลือด), กอบ (มือ), กุม, อุ้งมือ, กระเปาะ, เบ้า
4. ความสุขหรือความทุกข์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน