Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cumbrous (คัม-บรัซ) adj.
1. ทำให้ต้องลำบาก, ทำให้รุงรัง, ทำให้เต็มเพียบ, ยุ่งยาก, รุงรัง, หนัก, อุ้ยอ้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน