Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


culture (คัล-เชอะ) n.
1. การเพาะ, การเลี้ยง, การเพาะกาย
2. การเพาะใจ, การอบรม
3. วัฒนธรรม, พฤติธรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน