Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crystal (ครีซ-แท็ล) n. adj.
1. ลูกแก้ว, ใส, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด, เป็นผลึก, ผลึก, มณี, รัตนะ, เหมือนแก้
2. ก่อรูปขึ้น, ทำให้ (ความเห็น) กลายเป็นรูปขึ้น, กลายเป็น (นิสัย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน