Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crow's nest
1. รังกา คือ ที่เล็กๆบนเสากระโดงเรือสำหรับเฝ้ายาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน