Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crosswise (ครอซ-ไวส) adv.
1. ทำให้ฉุนเฉียว, ฉุนเฉียว, โกรธ, พันทาง, ผสม, ขี่ (ม้า) คร่อม, พบ, สวนทาง
2. กา, กากบาท, ฆ่า, ขีด
3. คริศต์ศาสนา, ไม้กางเขน
4. ตรา, ดาว, ดารา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. ตัดกัน, ก่ายกัน, ไขว้, ตามขวาง, ทแยงมุม
6. ประ (ดาบ)
7. ไขว่ห้าง
8. กอด (หน้าอก)
9. ตัดหน้าฉาน, ข้าม, ผ่าน
10. เป็นปรปักษ์, ขัดขวาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน