Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crossed check
1. ใบสั่งจ่ายที่ผู้สั่งจ่ายขีดคร่อมเพื่อแสดงว่าธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับได้โดยโอนบัญชีกันเท่านั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน