Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crois sant (คระวอ-ซัง) n.
1. ขนมปังฝรั่งเศสทำเป็นรูปครึ่งวงกลม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน