Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crock (คร็อค) n. vi.
1. คนที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้, หม้อ, กระปุก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน