Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


critical adj.
1. ขั้นฉุกเฉิน, กล่าวขวัญ, สรรเสริญนินทา, พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, วิจารณ์, นักวิจารณ์, ดู crisis ฉุกเฉิน, ล่อแหลม, วิกฤตกาล, เป็นตายเท่ากัน, ฉุกเฉิน
2. คนไม่พอใจ, คนติเตียน, ติเตียน, ในเชิงติชม, เขียนความเห็นติชม, (การตรวจ, การปรับ) ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง (ดู critic ด้วย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน