Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crises (คไร-ซีส) p.
1. ขั้นฉุกเฉิน, ฉุกเฉิน, เป็นตายเท่ากัน, วิกฤตกาล, ล่อแหลม
2. (การตรวจ, การปรับ) ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง (ดู critic ด้วย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน