Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crib (คริบ) n. vt.
1. ถัง, ลัง, หีบ, กรงสำหรับใส่อาหารให้สัตว์กิน
2. เปลเด็ก
3. กระท่อม
4. ไม้ขัดกันสำหรับทำรากตึก, ไม้ขัดกันที่เรียกว่าคอกหมู, ขโมยคัด (หนังสือ)
5. ขัดขวาง, จำกัดวง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน