Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


creditable (คเรด-อิบ'ล) adj.
1. นำมาซึ่งชื่อเสียง, น่าชมเชย, มีหน้ามีตา, (ชื่อเสียง, จำนวนเงิน) ซึ่งสมควรยกให้เป็นส่วนของ (ผู้นั้น, ผู้นี้), เป็นของควรให้แก่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน