Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


credit (คเรด-อิท) n. vt.
1. เชื่อถือ, หลักฐาน, ฐานะ, ชื่อเสียงเกียรติยศ, ความน่าไว้ใจ, ความเชื่อถือ, เลื่อมใส
2. การเชื่อของ, เงินเชื่อ, เงินให้ขอยืม
3. บัญฃีรายรับ, ใส่ไว้ในบัญชีรายรับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน