Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


creator (คริเอ-เทอะ) n.
1. ผู้ก่อ, ผู้สร้าง, ชนก, พระผู้เป็นเจ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน