Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


create (คริเอท-) vt. vi.
1. รังสรรค์, รังสฤษฎ์, ประดิษฐ์ขึ้น, ตั้งให้เป็น (เจ้าพระยา), สร้าง, การเนรมิตโลกโดยพระเจ้า, บรรดาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขั้นทั้งมวล, สิ่งทั้งหลาย
2. เสื้อสตรีที่ประดิษฐ์อย่างหรูหรา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน