Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crawler (ครอล-เออะ) n.
1. รถรับจ้างที่แล่นช้า ๆ ไปตามถนนเพื่อรับคนโดยสาร
2. ไม้เลื้อย, สัตว์เลื้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน