Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crave (คเรฝ) vt. vi.
1. ขอ (โทษ), อ้อนวอน
2. อยาก (สูบบุหรี่), กระหาย, เงี่ยน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน