Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


crack (คแร็ค) n. adj. vt. vi.
1. สะบัด (แส้) ดังเฟี้ยว, ทุบ, ต่อย, กะเทาะ, ตีให้แตก, แพ่น, หวด, ปืน) ลั่นดังเปรี้ยง, (ฟ้า
2. ร่อง, รอยแตก, ทำให้ร้าว, ร้าว, (เสียง) แตก
3. แยก (น้ำมัน)
4. หมดกำลังเก่ง, ล้มเจ็บ, ย่อยยับ, เสีย
5. ชั้นเยี่ยม
6. บ้า, คนบ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน