Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cowl (เคาล) n.
1. ผ้าคลุมศรีษะของพระ
2. ยอดปล่องไฟซึ่งทำเป็นรูปหมวก, ยอดปล่องระบายลมในเรือ, กะบังสำหรับรับลม
3. ส่วนบนของตัวถังรถยนต์ใต้กระจกหน้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน