Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cower (เคา-เออะ) vi.
1. ยืนก้มตัวด้วยความอ่อนน้อมหรือความเกรงกลัว, ตกใจกลัว, หดหัว, หมอบหรือคลานด้วยความกลัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน