Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cover (คัฝ-เออะ) n. vt.
1. (ม้าตัวผู้) ทับ, ทำหน้าที่สืบข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์, ดูแล, เดินทาง, ก้าว, ผ้าเช็ดปากและช้อนซ่อมสำหรับรับประทานอาหารคนหนึ่ง, ฝาปิด, หลังคา
2. ปกคลุม, ปู, ดาด
3. ครอบงำ, ครอบ
4. จ้อง (ปืน)
5. ที่กำบัง, ซ่อนเร้น, ที่ซ่อน, เครื่องกำบังหน้า, เครื่องกำบัง, ปิดปัง
6. ท่วม (รายจ่าย), คุ้ม, พอ
7. ทุนสำรอง, มี (ประกันไฟ), ประกัน
8. อุด, ถม
9. เครื่องหุ้มห่อ, ปกหนังสือ, ห่อ
10. ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน