Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


courteousness (เคอ-เทียซเน็ซ)
1. สุภาพ, อ่อนโยน, มีมารยาท, มารยาท, อัธยาศัย, ความเอื้อเฟื้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน