Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


courier (คู-เรียะ) n.
1. คนเดินหนังสือ, คนส่งข่าวสมัยนี้ใช้เป็นชื่อหนังสือพิมพ์, ม้าใช้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน