Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coup (คู) n.
1. การทำโดยกะทันหัน, สิ่งใด ๆ ที่เป็นผลสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน