Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


countercharge
1. ฟ้องแย้ง, คำเช่นนี้ ถ้าเป็นนามลงเสียงหนักที่ เคาน- ถ้าเป็นกริยาลงเสียงหนักที่คำเดิมและที่ เคาน- ทั้งสองแห่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน