Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


counsel (เคาน-เซ็ล) n. vt.
1. แนะนำ, ตักเตือน, คำตักเตือน, คำปรึกษา, ให้คำปรึกษา
2. ทนาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน