Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


couch (เคาช) n. vt. vi.
1. เตียง, เก้าอี้นอน, ที่นอน, นอน, เก้าอี้ยาว
2. แสดง (ด้วยถ้ยคำ), เขียน (ด้วยคำพูด)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน