Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cotidal line
1. เส้นบนแผนที่ที่แสดงตำบลต่าง ๆ ซึ่งน้ำขึ้นสูงสุดในเวลาเดียวกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน