Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


corruptness (เคาะรัพท-เน็ซ) n.
1. เน่าเปื่อย, ทำให้เน่าเปื่อย
2. นำไปในทางชั่ว, ไม่บริสุทธิ์, ทำให้เลวลง, ทำให้เขว
3. การเลียนแบบอย่างผิด ๆ, การแผลง, คำแผลง
4. ให้สินบน, กินสินบน, ทุจริต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน