Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


copiously (โค-เพียซลิ) adv.
1. มากมาย, ไหลหลั่ง, ฟูมฟาย, พลั่ง ๆ, น้ำท่วงทุ่ง, อุดมสมบูรณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน