Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coop (คูพ) n. vt.
1. สุ่มไก่
2. กระชังจับปลา
3. จำกัดวงให้อยู่, ขัง, ครอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน